1. Thông tin

– Tên gọi là Đế Thừa (帝承), còn gọi là Sở Minh Công, Đế Quý Công.

– Dân gian gọi là Đức Thánh Hai hay Đức Thánh đệ nhị.

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là Viêm Đế

– Phụ thân là Đế Lâm Khôi

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai là Đế Minh

c) Hậu duệ

– Cháu nội là Đế Trực

3. Cuộc đời và sự nghiệp

– Tiếp nhận quyền trị vì từ vua cha và là vị vua thứ 3 của Triều đại Thần Nông trong lịch sử Trung Quốc.

– Truyền ngôi cho con là Đế Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *