1. Thông tin

– Tên gọi Đế Ly (帝釐) hay đế Nghi.

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Có thể là cháu nội của đế Minh.

– Có thể là cháu ngoại của Vũ Tiên

– Có thể là con trưởng của đế Trực

– Em trai là Lộc Tục (Kinh Dương Vương)

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai là đế Ai (đế Lai)

c) Hậu duệ

– Cháu nội là đế Khắc

3. Con người và tính cách

– Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư của Ngô Sỹ Liên ở Việt Nam dẫn nguồn từ Tư trị thông giám thì ông là nhân vật bình thường, không có tài gì nổi bật. Vì dẫn chứng việc vua cha đế Minh có ý truyền ngôi cho con thứ là Lộc Tục.

4. Cuộc đời và sự nghiệp

– Được vua cha truyền ngôi chia cai quản phần phía bắc Trường Giang.

– Được xem là vị vua thứ 6 của Thần Nông thị trong huyền sử Trung Quốc.

Theo Tư trị thông giám thì là vị vua thứ 5. Vì không có đời đế Trực.

– Truyền ngôi cho con là đế Ai (đế Lai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *