1. Thông tin

– Tên gọi Đế Lâm Khôi (chữ Hán 帝临魁) hay còn gọi là Đế Đồi.

– Có thông tin gọi là Đế Tiết hay Đế Tiết Vương. Dân gian gọi là Đức Thánh Cả.

a) Thân thế

– Theo Wikipedia, ông bà nội là Thiếu ĐiểnNữ Đăng.

– Theo Sử ký Tư Mã Thiên, phần bổ Tam Hoàng bản kỷ và Tư trị thông giám phần ngoại kỷ thì bố là Viêm Hoàng.

– Là con trai cả trong gia đình.

b) Hôn nhân và con cái

– Theo Wikipedia, Đế Thừa là con trai cả.

c) Hậu duệ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

– Khi còn nhỏ, thường cùng cha đi hái thuốc trong rừng sâu núi thẳm nên tiếp thu nhiều kinh nghiệm quý báu.

– Tiếp nhận quyền cai quản từ cha và lên ngôi vua, trở thành vị vua thứ 2 của triều đại Thần Nông.

– Sau khi cha qua đời, tiếp tục kế vị cha và điều hành đất nước rất quy củ có phép tắc, làm cho xã hội trở nên thịnh vượng, kinh tế phát triển phồn vinh.

– Chưa rõ thời gian trị vì và thị mệnh thế nào. Chỉ có thông tin truyền ngôi cho con trai là Đế Thừa.

4. Giải thưởng và vinh danh

– Đền Thiên Vựng thờ Đức Thánh Cả tại thôn Hữu Vĩnh, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Việt Nam. Đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử – văn hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *