1. Thông tin

– Tên gọi đế Du Võng (帝榆罔)

2. Gia đình và hôn nhân

– Ông nội là đế Ai.

– Bố là đế Khắc.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

– Vị vua thứ 9 của Thần Nông thị trong huyền sử Trung Quốc.

Theo Thông giám ngoại kỷ thì là vị vua thứ 8.

– Thời kỳ cuối của cộng sản nguyên thủy, của cải tích lũy cho tù trưởng hay thủ lĩnh cai quản, dần lâu thành của cải riêng. Dân chúng bất bình nhưng không đòi lại được thành những cuộc nổi dậy.

– Trước tình hình rối ren, quân chủ tộc Cửu Lê khởi binh làm phản, đòi ông thoái vị nhường ngôi cho mình, nhưng do sự thô tục của Cửu Lê nên không hoàn thành. Lúc ấy Công Tôn Hiên Viên nổi lên, đế Du Võng cũng thoái vị. Chấm dứt 520 năm dòng họ Thần Nông thống trị Trung Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *